پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

انجام پيش مونتاژ تجهيزات،مونتاژ تجهيزات،نصب و راه اندازي ماشين ريخته گري شماره 2 شركت فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 88-2 توكا فولاد (تعميرات نيروي برق) اصفهان 1388/05/21 1389/05/21 100% 9200520000

 

 

 

 

انجام عمليات بتن ريزي و ترميم بتن براي جلوگيري از خورده شدن ديواره هاي حوضچه هاي سرباره فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل  اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48239333 فولاد مبارکه اصفهان 1387/05/14 1387/11/13 100% 1112000000

 

 

 

 

بسته بندي تجهيزات مكانيكي سنگين داخل صندوق وپوشش دادن قطعات به وسيله كاغذضدآب

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48212998 شركت ايمن رسا اصفهان 1383/5/1 1384/4/31 100% 3450000000

 

 

 

 

بسته بندي پك هاي پوشش دارنوردگرم

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48253789 شرکت کویر اصفهان 1385/7/1 1386/6/31 100% 1500000000

 

 

 

 

تعميرات،بازرسي سيستم هاي تهويه وپمپ هاي سالن هاي توليدكارخانه ماشين سازي هپكو اراك

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
41/563/8382 هپکو اراک اراک 1385/2/1 1386/2/31 100% 3000000000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031