پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

كنسرسيوم پروژه تهيه  نصب و راه اندازي واحد كروم كاري غلتك هاي نورد سرد 1 و 2 فولاد مباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48318092 فولاد مبارکه اصفهان 1391/02/02 1391/11/01  100% 10504335929

 

 

 

 

انجام عمليات طراحي و مهندسي،تهيه،تدارك،ساخت،حمل، نصب،تست و راه اندازي,آموزش بوم ريكلايمر بصورت EPC و الحاقيه مربوطه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48303294 فولاد مبارکه اصفهان 1391/02/02 1392/01/20 100% 31,134,148,800

 

 

 

 

كنسرسيوم پروژه تهيه ساخت و نصب كليه تجهيزات بوم ريكلايمر به صورت EPC

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48303294 فولاد مبارکه اصفهان 1391/02/02 1392/06/31 100% 24907319040

 

 

 

 

اصلاح و بهينه سازي تابلو هاي برق MPP  كوره تونلي فولاد سازي و نورد پيوسته فولاد سبا

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48298885 فولاد مبارکه اصفهان 1390/07/01 1390/09/30 100% 142545000

 

 

 

 

تهيه و اجراي 4 عدد پمپ سانتريفيوژ در ناحيه فولاد سازي و نورد پيوسته فولاد سبا

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48269939 فولاد مبارکه اصفهان 1390/07/01 1390/09/30 100% 48302700

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031