پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

الحاقيه شماره يك ساخت سالن ورزشگاه وساختمان اداري فولادمباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48206893 سيال پولاد اصفهان 1384/6/29 1385/3/30 100% 2498000000

 

 

 

 

ساخت سالن ورزشگاه وساختمان اداري فولادمباركه واجراي عمليات تأسيساتي،مكانيكي،برقي وصوتي مربوطه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48206893 سيال پولاد اصفهان 1383/4/13 1384/6/19 100% 2990000000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031