پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

پروژه تهيه،ساخت ونصب دسترسي هاي لازم وبهينه سازي سقف سالن برق مواداوليه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48243994 بازرسي فني اصفهان 1386/10/1 1387/3/31 100% 900000000

 

 

 

 

طراحي فونداسيون مجموعه سيلوهاي گندم شاهين شهر

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
4588 مهدپرديس ريحانه شاهین شهر  1385/3/15 1385/4/20 100% 35000000

 

 

 

 

اجراي عمليات اصلاحي وساخت فنس اطراف زمين هاي تنيس فولادمباركه واقع دركلينيك خانواده اصفهان

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
- فولادمباركه اصفهان 1384/4/1 1384/4/15 100% 14000000

 

 

 

 

ساخت ونصب واصلاح سازه پايپ راك واحد 28 جهت اجراي پروژه شارژ فولادمباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
84/222 بنافن اصفهان 1384/6/10 1384/9/10 100% 220000000

 

 

 

 

ساخت ونصب تجهيزات واحدآهك سازي مجتمع فولادمباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
638/م/84 متک اصفهان 1384/2/28 1384/12/30 100% 610000000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031