پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

الحاقيه عمليات اجراي نقاله زنجيري واحدنورد سرد با موضوع ساخت ونصب شاسي وكاورهاي نقاله زنجيري باوزن تقريبي 40 تن

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
41/560/10517 هپكو اصفهان 1384/9/1 1384/11/1 100% 200000000

 

 

 

 

اجراي عمليات اصلاح ومونتاژ و راه اندازي نقاله زنجيري جديد و دمونتاژ نقاله زنجيري قديمي

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
41/560/22338 هپكو اصفهان 1384/3/22 1384/9/1 100% 255000000

 

 

 

 

اجراي عمليات نصب ترانسفركار حمل كويل ازواحد اسيدشويي به واحدنورد سرد وقفسه اي فولادمباركه به صورت كليددردست

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
41/560/2338 پيوند دزگستر اصفهان 1383/10/1 1383/10/30 100% 800000000

 

 

 

 

اجراي عمليات نصب ترانسفركار ريكلايمر واحد 04 به ظرفيت 400 تن به صورت كليد دردست

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
83/330 هپكو اصفهان 1383/5/20 1384/3/20 100% 120000000

 

 

 

 

الحاقيه شماره دو ساخت سالن ورزشگاه وساختمان اداري فولادمباركه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48206893 سيال پولاد اصفهان 1385/3/30 - 100% 700000000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031