پروژهای انجام شده

پروژهای انجام شده

پروژه سيستم هاي تهويه كارخانه شيرخشك پگاه (شهركرد)

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
12/258 بلند پایه شهرکرد 1385/1/1 1385/12/29 100% 2000000000

 

 

 

 

پروژه اجراي عمليات متفرقه ساختماني واسكلت فلزي درنواحي مختلف فولادمباركه ونوردپيوسته سبا

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48253783 بهينه سازي(كوير) اصفهان 1386/4/10 1387/4/10 100% 4000000000

 

 

 

 

پروژه تهيه،ساخت ونصب سدل وگريتينگ كارگاه غلطك نوردگرم

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48254358 بازرسي فني اصفهان 1386/11/15 1387/3/1 100% 650000000

 

 

 

پروژه تهيه،ساخت ونصب راهروشين هاي برق جرثقيل هاي واحد 27 و 28 فولادسازي

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48246862 فولادسازي اصفهان 1387/3/1 1387/5/31 100% 1200000000

 

 

 

 

پروژه جمع آوري آب هاي سطحي واحداسيدشويي جديد،شامل كليه عمليات تأسيسات مكانيكي وبرق مربوطه

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48254077 امورمهندسي اصفهان 1386/2/1 1387/4/30 100% 1000000000

 

 

 

 

 تماس با ما:

پست الکترونیک : info@safasazan.com

تلفکس : 37788806-031